Zaščita blagovne znamke

Če želimo zaščititi svojo intelektualno lastnino, bo verjetno prav blagovna znamka najboljša izbira. Na voljo imamo več možnosti zaščite, blagovne znamke pokrivajo predvsem grafične simbole in napise, konkretno so to logotipi, grafične podobe, tudi barvne kombinacije in drugi prepoznavni simboli, ki služijo razločevanju ponudbe na konkurenčnem trgu. Ti znaki so lahko zelo prepoznavni in uveljavljeni, a vedno jih je treba izrecno zaščititi pred morebitnimi zlorabami. Zaščita blagovne znamke ponuja pravno podlago, s katero preprečimo zlorabo znamke s strani konkurence in zagotovimo ustrezno kompenzacijo in druge ukrepe, če do kršitve pride. Pri tem gre omeniti, da zaščita blagovne znamke nima posebne preventivne funkcije, torej se zlorabi ne moremo povsem učinkovito izogniti, lahko pa jo kaznujemo oziroma omejimo.

Zaščita blagovne znamke pokriva dokaj širok spekter različnih grafičnih simbolov, napisov in tudi zvočnega zapisa. Tako je priljubljena izbira tistih, ki na trgu nastopajo prav s prepoznavnimi vizualnimi elementi, to pa so praktično vsa podjetja, ki nameravajo na trgu resno konkurirati.

Kazalo vsebine

Patentiranje

Pri zaščiti intelektualne lastnine imamo na voljo seveda še več možnosti, saj se vsa lastnina ne uvršča pod zaščito, ki jo ponujajo blagovne znamke. Morda pride bolj v poštev patentiranje, ki je idealna rešitev za zaščito raznih industrijskih izumov in domislic. Dobro je vedeti, kaj patent sploh je in katere vsebine pokriva. Obstaja namreč prepričanje, da lahko na ta način zaščitimo že same ideje, a v resnici je patent vedno vezan na točno določeno aplikacijo, torej na praktičen izdelek oziroma na možnost uporabe v praksi. Patentiranje zahteva opis točnih postopkov pri uporabi domislice, ki jo želimo zaščititi, dobro je pripraviti tudi prototip, čeprav ta ni prav nujen. Postopek je nekoliko zahtevnejši kot pri blagovnih znamkah, pa tudi sami izumi so pogosto bistveno kompleksnejši kot grafični simboli, zato jih je težko uspešno predstaviti na papirju. Pri tem lahko pomaga patentni zastopnik.