Vrednotenje podjetij se izvaja iz različnih razlogov

Celotno naše življenje na žalost temelji na nekem vrednotenju, ne glede na to ali gre za osebno življenje ali pa njegovo poslovno plat. In podobno je tudi pri vseh lastnikih podjetij, ki morajo biti vedno seznanjeni z oceno vrednosti podjetja, ki jo pridobijo na podlagi posebnega postopka, ki mu pravimo vrednotenje podjetij. Le ta je največkrat aktualen zaradi prodaje podjetja, ki pa ni edini razlog za to.

 

Razloge za vrednotenje podjetij tako lahko delimo v dve skupini. Prva skupina so transakcijski razlogi in vanje uvrščamo razloge kot so na primer nakup ali prodaja podjetja, združitev ali pripojitev, prevzem, razdelitev podjetja in uskladitev računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi. V drugo skupino netransakcijskih razlogov pa uvrščamo sanacijo, likvidacijo, presojanje kreditne sposobnosti ali kot podporo pri sprejemanju strateško pomembnih finančnih odločitev. Ne glede na to, za kateri razlog gre pri vrednotenju podjetij, naj bo le to strokovno opravljeno .

 

Poslovno svetovanje zahteva delo izkušenega strokovnjaka

 

Kadar pomislimo na poslovno svetovanje, nam najprej pride na pamet svetovanje, ki je povezano s poslovanjem nekega podjetja. Vse to je res, in še mnogo več. Gre za izjemno širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom, ki se na svoji poslovni poti znajdejo v različnih situacijah, ki so lahko tudi usodne, če se jih ne lotimo dovolj strokovno. Poleg tega je potrebno za to imeti dovolj izkušenj, pred tem pa opraviti temeljito vrednotenje in analizo poslovanja podjetja.

Dobljene ugotovitve različnih analiz in vrednoten so tako nujno potrebne za kakovostno poslovno svetovanje, kadar se s podjetjem znajdemo v prisilnih in prostovoljnih poravnavah ali pa je potrebno prestrukturiranje podjetja. To pa še ni vse. Poslovno svetovanje lahko vključuje strateško svetovanje, izdelavo študije izvedljivosti ali pa zgolj pomoč pri upravljanju z učinkovitostjo poslovanja. Pomembno je, da tovrstno storitev opravijo izkušeni strokovnjaki, ki so za to specializirani, in pripomorejo znanja z različnih področij.