prezračevanje

Prezračevalni sistemi so zelo koristna iznajdba, sploh v današnjih časih pasivnih hiš, ki so zelo zatesnjene. Kljub vsem prednostim pa je treba biti previden. V hišah mora biti prezračevanje urejeno celostno, sicer lahko pride do velikih nepotrebnih toplotnih izgub, tako pozimi, kot tudi poleti. Prezračevanje z odpiranjem oken zahteva veliko truda in človeško prisotnost, zato inženirji iščejo vedno nove inovativne rešitve za čim bolj avtomatizirane sisteme prezračevanja, ki bi kar se da zmanjšali potreben vložek človeškega dela.

Na trgu tako najdemo veliko prezračevalnih sistemov. Nekateri ponujajo prezračevalnike kar v okvirih oken, češ da zaradi zmanjšanega, a konstantnega pretoka zraka omogočajo optimalno zračenje. Vendar tu pride do nepotrebnih izpustov toplote v okolico, sploh takrat, ko ni nobenega človeka v stanovanjskih prostorih. Obstaja tudi higrosenzibilno prezračevanje, ki je že precej boljša rešitev, vendar se ob povečanem pretoku tudi tu izgublja dragocena toplota.

Najbolj ugodna rešitev za prezračevalne sisteme je postavitev naprave, ki ji pravimo rekuperator zraka. Ta omogoča prenos toplote izhodnega, slabega zraka, na vhodni, svež zrak. Rekuperator zraka je tako v svojem bistvu toplotni izmenjevalec zrak – zrak, hkrati pa ima še možnost dodatnih funkcij za boljšo kvaliteto prezračevanja. Zlasti velja omeniti možnost predgretja zraka s toplotno črpalko v zemlji, nanj pa lahko brez težav priklopimo tudi dovod tople vode iz centralnega ogrevanja in tako poskrbimo za navezavo že obstoječega sistema ogrevanja na naš prezračevalni sistem.

Vsak spodoben rekuperator zraka ima tidi biološki filter, ki preprečuje, da bi v dovodni zrak za prezračevanje prišel mrčes, prah ali alergeni, kot so cvetni prah določenih rastlin. Zrak v stanovanju je tako čistejši in bolj prijeten za dihanje, še posebej primeren pa je tovrstni sistem prezračevanja za alergike, ki jim za prezračevanje v najbolj kritičnih obdobjih cvetenja zunanjih rastlin ni potrebno odpirati oken. Tudi energetski prihranki tovrstnih sistemov so precejšnji.