Triglav dopolnilno zavarovanje

Triglav dopolnilno zavarovanje lahko sklene vsaka oseba, ki si je v predhodnem času že uredila obvezno oziroma z drugim imenom osnovno zdravstveno zavarovanje.

Kdaj je priporočljivo skleniti Triglav dopolnilno zavarovanje ?

Triglav dopolnilno zavarovanje se priporoča, da se sklene ko ne želite obiskovati več fakultete oziroma nimate v uporabi več študentskega statusa ali ko ste dopolnili starost 26 let. Prav tako, ko ste postali član družbe d.o.o ali d.n.o ali pa če ste se prvič in redno zaposlili.

Triglav dopolnilno zavarovanje lahko tudi miruje za določen čas. Mirovanje lahko uvedete oziroma koristite v primeru če ste ponovno pridobili status dijaka ali študenta in še niste dopolnili 26-ga leta, boste dlje časa preživeli ali bivali v tujini, prestajate zaporno kazen ali pa ste upravičeni do plačevanja in imate odločbo, ki vam jo mora predhodno odrediti center za socialno delo. V času mirovanja zavarovanja ne plačujete. Ko se boste odločili za ponovno aktivacijo boste polico lahko enostavno obnovili.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji po zakonu ni obvezno, vendar ga je pametno skleniti v primeru raznih nezgod, nesreč in poškodb. Z urejenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se boste izognili plačilu zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, kateri bi bili v primeru nesklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja doplačljivi iz vašega lastnega žepa.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno in na voljo vsem, ki so si že uredili obvezno oziroma osnovno zdravstveno zavarovanje.

Ob vsakem nezavarovenem letu se vam bo obračunalo doplačilo, ki znaša tri odstotke na osnovno premijo. To doplačilo je določeno po zakonu, zato se zavarovanec temu strošku ne more nikakor izogniti. Doplačilo na premijo lahko znaša največ 80 odstotkov.

Če vam izbrana zavarovalnica in njihovi paketi ne ustrezajo več lahko enostavno in brez dodatnih in skritih stroškov zavarovalnico zamenjate. Zavarovalno pogodbo lahko odpoveste po preteku enega leta, ki ima tri mesečni odpovedni rok.