vaje za koncentracijo pri učenju

Za tiste, ki se čudijo, kako to, da njihov otrok, ki je sicer bister in pameten ne more slediti dogajanju pri pouku je naslednja stopnja, ki se je lahko lotijo to, da začnejo izvajati vaje za koncentracijo pri učenju. Za nas je popolnoma nerazumljivo to, kako otrok ne more poslušati več kot le nekaj minut, vendar hkrati lahko vidimo, kako to ustvari problem, ko se gre za sledenje učni uri, ki traja 45 minut. Skoraj da noben otrok na predmetni stopnji, razen kasneje v višjih razredih ne more dejansko slediti celotni učni snovi, saj preprosto vmes izgubi pozornost in tu nastopijo vaje za koncentracijo pri učenju. S tem počasi navajamo otroka na to, da postopoma podaljšujemo čas pozornosti, ki ji potreben, da je neka naloga uspešno opravljena. Lahko začnemo z res kratkim časom, mogoče samo 5 ali deset minut in potem samo gledamo kako vaje za koncentracijo pri učenju kasneje spremenijo prvotnih nekaj minut v 20, 30 minut, ki so več kot dovolj za večino otrok v razredni stopnji, vsaj v prvih nekaj razredih.

Eden izmed načinov, da lahko podaljšujemo koncentracijo otrok so miselne uganke za otroke

Naši otroci imajo v sebi željo po tem, da bi reševali probleme in mi kot starši oziroma skrbniki, mogoče tisti, ki otroke izobražujejo, moramo skrbeti za to, da so otroci stimulirani in se s tem razvijajo. Prilagojene miselne uganke za otroke, ki za reševanje potrebujejo ravno toliko časa, da jih otroci rešijo v času, ki ga še omogoča njihovo okno pozornosti so idealne za tovrsten razvoj, saj so to naloge, ki predstavljajo tako mentalen izziv, kot še vgrajeno nagrado – rešitev. Če se odločimo za to, da bomo vključili miselne uganke za otroke svojim najmlajšim moramo biti previdni, da vedno izberemo ravno pravšnjo težavnost.