Izpušni sistemi

Izpušni plini, ki nastajajo pri delovanju motornih vozil, so velik problem za okolje in za zdravje ljudi. Vplivajo na dihala in povzročajo različne težave, včasih imajo lahko tudi zelo hude posledice. Navsezadnje pa gotovo ni prijetno stati v oblaku izpušnih plinov, tudi če bi bili lahko prepričani, da ti nimajo neposrednega vpliva na naše zdravje. V vsakem primeru je treba torej skrbeti za to, da v okolje ne izpuščamo škodljivih snovi in emisije pri vožnji ohranjamo na kar se da nizkem nivoju. Za to v veliki meri skrbijo izpušni sistemi, ki imajo pomembno nalogo filtriranja škodljivih snovi.

V sodobnih avtomobilih so to napredni sistemi, ki so opremljeni z različnimi filtri, ključno vlogo pa ima katalizator, ki predstavlja zadnjo oviro za pline pred izhodom v okolje. Tako ima katalizator zelo pomembno nalogo, saj mora odstraniti vse preostale škodljive snovi, ki še ostanejo v izpuhih po poti skozi predhodne filtre. Večinoma gre za pline, ki jih je na druge načine težko filtrirati. Katalizator svoje delo opravlja s pomočjo velike površine in prilagojenih materialov, ki reagirajo s škodljivimi snovmi v izpušnih plinih in jih tako varno vežejo na površino, namesto da bi šli v okolje. Emisije so zato veliko manj škodljive, predvsem zadržimo nekaj ključnih toplogrednih plinov.

Katalizator pa vsekakor ni edina pomembna komponenta, ki jo imajo sodobni izpušni sistemi. Že prej potuje izpuh preko različnih filtrov, ki odstranjujejo druge škodljive snovi. V dizelskih avtomobilih so pomembni filtri trdnih delcev, ki preprečujejo uhajanje zelo škodljivih snovi za dihala. Pomembno je torej, da imajo izpušni sistemi v vsakem primeru celotno zbirko nujne opreme, ki skrbi za čistočo izpušnih plinov, ta oprema pa mora biti dobro prilagojena svojemu namenu. Dosežemo lahko dokaj dobre učinke, kar je nujno, če želimo ustreči zahtevanim standardom, seveda pa je dobrodošlo tudi, da te zahteve še presežemo.