silikon

Gumijasti materiali so v naravi precej redki. Le naravni kavčuk in peščica drugih rastlinskih smol izkazuje gumijaste lastnosti, pa še tu te niso tako izrazite, kot pri sintetičnih gumijastih masah. Revolucija na področju plastičnih mas je povzročila, da smo gumijaste materiale začeli čedalje bolj uporabljati tudi v vsakdanjem življenju in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo nabor možnih gum za različne namene razširil na tisoč in eno možnost.

Med tehničnimi gumami lahko izpostavimo nekaj glavnih skupin gum po kemijski strukturi in delno tudi lastnostih. Mednje spadajo: epdm guma (etilen propilen kavčuk), kislinsko odporna guma (ciklobutil kavčuk), na olje odporna nbr guma (akrilonitril kavčuk), navadna tehnična guma sbr (stiren butadien kavčuk) in pa ena od pomembnejših – prehrambena guma, ki je kemijsko gledano naravni kavčuk. Vse naštete vrste gum imajo dobre in slabe lastnosti, ki jih moramo upoštevati, ko gledamo na namembnost gumijastega dela. Epdm guma ima, na primer, izjemno dobro odpornost na vremenske vplive, kamor spada temperaturna in UV obstojnost, ter odpornost na ozon in vodne raztopine. Tako je epdm guma zelo uporabna kot tesnilo za vrata pri avtomobilih, za hidroizolacijo streh in povsod drugje, kjer se pričakuje obstojnost na zunanjih vremenskih pogojih. Prehrambena guma je uporabna zaradi povsem drugih lastnosti. Ker je to v praksi naraven kavčuk, je varen za stik s hrano, zelo je mehak in elastičen. Nikakor pa ne kaže enake obstojnosti kot epdm guma, saj že brez vremenskih vplivov z leti prepereva.

V skupino gumijastih materialov lahko uvrstimo tudi silikon, čeprav po kemijski sestavi ni guma. Silikon je namreč sestavljen iz silicijevih atomov, povezanih v verige, kar je precej neobičajno med polimernimi materiali. Večina ostalih polimerov ima namreč glavno verigo iz ogljikovih atomov. Tudi za silikon velja, da se ga da sintetizirati na različne načine in s tem vplivati na njegovo mehkobo, odpornost in transparentnost.