Prijava patenta

Pri zaščiti intelektualne lastnine imamo več možnosti, prava oblika pa je odvisna od tega, kakšne vsebine želimo pravzaprav zaščititi. Od tega so odvisni tudi postopki, ki jim bomo morali slediti.

Registracija blagovne znamke

Zaščita blagovne znamke pokriva znake in simbole, večinoma gre za logotipe podjetij ali prepoznavne podobe, ki označujejo izdelke in storitve v njihovi ponudbi. Je pa področje dokaj široko in ne postavlja tako strogih omejitev – zaščita blagovne znamke dopušča tudi zaščito sloganov in napisov, celo zvočnega zapisa in drugih vsebin, ki jih je mogoče opredeliti kot prepoznavne znake, ki omogočajo razlikovanje med ponudbo na konkurenčnem trgu.

Zaščita blagovne znamke zahteva postopek na uradu za intelektualno lastnino, ki pa na srečo ni posebej kompleksen ali drag. Seveda bo treba izpolniti ustrezne obrazce in plačati zahtevane pristojbine, a vse skupaj lahko opravimo hitro in brez posebnih stroškov. Oddati je treba vlogo, v kateri morajo biti znaki natančno opredeljeni. Morda bo največji izziv v tem, da pokrijemo vse možnosti zlorabe prepoznavnih znakov, zato moramo vsebine zelo natančno opisati in predstaviti. Pristojbine so odvisne od več dejavnikov, verjetno bo treba odšteti nekaj sto evrov, je pa cenovni razpon precej širok glede na področje zaščite in kategorije, v katerih želimo znake zaščititi.

Prijava patenta

Tudi patenti zahtevajo podoben postopek, ki je v nekem smislu še bolj zahteven. Znamko lahko namreč enostavno prestavimo in opišemo, saj gre za znak, simbol ali drugo prepoznavno podobo, medtem ko prijava patenta zahteva natančen opis morda abstraktne ideje, ki jo v dejansko rabo prenesemo v obliki tehničnega izdelka. Takšnih vsebin ni mogoče enostavno opisati, hkrati pa moramo biti tudi pri patentni prijavi zelo pozorni na to, da natančno opredelimo vse podrobnosti vsebine, ki jo želimo zaščititi. Ravno zato se prijava patenta pogosteje opravi v sodelovanju s strokovnjakom, to je patentni zastopnik.