Patentiranje

Intelektualno lastnino bo treba dobro zaščititi, pri čemer imamo na voljo različne opcije. Ker pa se te v veliki meri razlikujejo, se moramo premišljeno odločiti za pravo možnost glede na to, kakšne vsebine želimo zaščititi. Nekaterih vsebin s trenutno razpoložljivimi elementi sploh ne moremo zaščititi, druge so morda zaščitene že samodejno. Zelo verjetno pa je, da bomo morali oddati ustrezno vlogo in prositi za specifično zaščito.

Ena izmed priljubljenih opcij je registracija blagovne znamke V Sloveniji je ta postopek dokaj enostaven in tudi cenovno ugoden, vsaj v primerjavi z drugimi postopki. Seveda to še ne pomeni, da je zagotovljen dober rezultat, pa tudi trajanje celotnega postopka je lahko še vedno razvlečeno na več mesecev. Registracija blagovne znamke v Sloveniji v izhodišču zahteva pripravo vseh vsebin, ki jih želimo zavarovati na ta način, nato lahko pripravimo ustrezno prijavo. Natančno moramo opredeliti podobo znakov in nekatere lastnosti znamke. Seveda bo registracija blagovne znamke v Sloveniji pomenila tudi nekaj stroškov, ki nastanejo že ob prijavi, nato pa ob dejanski registraciji in podaljševanju. Pripraviti bo treba nekaj stotakov, stroški pa so lahko tudi višji ob različnih možnostih znamke.

Alternativa, ki pride bolj v poštev v industriji, je patentiranje. To je relevantno za tiste, ki želijo zavarovati svoje izume. Gre za izume, ki se uporabljajo v praksi, ne pa za ideje in domislice, ki nimajo praktične uporabnosti. S tem je patentiranje nekoliko zahtevnejše s tega vidika, da je treba zelo natančno opredeliti uporabno vrednost izuma. To ne bo tak problem pri izumih, ki se že uporabljajo v praksi, lahko pa zaščitimo tudi domislice, ki še nimajo uporabnega prototipa, a je tega mogoče izdelati. Vsekakor je smiselno, da za patentiranje koristimo pomoč zastopnikov, ki lahko postopek opravijo v imenu podjetja.

Na voljo so še nekatere druge opcije, ki se redkeje uporabljajo, a lahko pridejo v poštev.