Projektno vodenje

Poslovanje podjetja je močno osredotočeno na samo dejavnost, torej na proizvodnjo in prodajo izdelkov ali na opravljanje storitev. V ozadju pa ostajajo še nekateri drugi pomembni opravki, ki jih ne smemo zanemariti, če želimo pri poslovanju dosegati čim večje uspehe.

Kar nekaj pomembnih odločitev bo treba sprejeti pri upravljanju poslovanja, tudi če te nimajo neposredne povezave z opravljanjem same dejavnosti. V takšnih primerih je treba uporabiti vse razpoložljive informacije in izkoristiti potencial, ki ga ima na tem področju poslovna inteligenca.

Projektno vodenje

Za primer lahko vzamemo uspešno projektno vodenje in druga opravila pri upravljanju poslovanja podjetja. Upravljanje kadra je lahko zahtevno, še posebej v večjih podjetjih. Pri projektnem delu je treba skrbno izbrati ustrezne skupine in jim ponuditi kar najboljše pogoje za delo.

Tudi na dolgi rok se projektno vodenje izkaže za intenzivno in zahtevno nalogo, pri kateri je smiselno koristiti pomoč, ki jo imamo na voljo. Pomagamo si lahko z zbirko uporabnih podatkov, ki nam olajšajo upravljanje kadra in opravljanje dejavnosti. Za projektno vodenje lahko uporabimo napredne dokumentne sisteme in računalniška orodja, ki omogočajo učinkovito delo v skupinah, pa tudi učinkovito upravljanje kadra.

Možnost zbiranja, upravljanja in uporabe informacij pride še bolj prav pri odnosih s strankami in partnerji.

Upravljanje odnosov s strankami

Za upravljanje odnosov s strankami vsekakor potrebujemo zadostno zbirko informacij, s katerimi lahko dosežemo kar najboljše učinke. Ne ciljamo le na neposreden učinek pri prodajnih rezultatih, temveč ima upravljanje odnosov s strankami tudi druge cilje, recimo ohranjanje zvestih strank in utrjevanje prisotnosti na trgu.

Če imamo na voljo ustrezne informacije, lahko svojo ponudbo na ta način veliko uspešneje tržimo. Opcij na tem področju je zelo veliko, v vsakem primeru pa bo upravljanje odnosov s strankami uspešno le, če imamo za to dobre pogoje – ustrezno zbirko informacij in orodja, ki omogočajo, da te informacije tudi izkoristimo pri poslovanju v praksi.

Poslovanje večjih podjetij je običajno načrtovano tako, ponuja kar najboljši izkoristek razpoložljivega kadra. Predvsem v večjih podjetjih, ki imajo tudi veliko dela, se oblikuje posamezne projekte in projektne skupine, kar v izhodišču sicer zahteva nekaj dodatnega dela, na dolgi rok pa ponuja zelo dobre rezultate. Seveda pa si lahko ta opravila nekoliko olajšamo, če se odločimo za računalniško pomoč!

Kadrovska mapa olajša projektno vodenje

Sodobni računalniški sistemi nam pomagajo na praktično vsakem koraku, tudi pri poslovanju se lahko izkažejo za zelo koristne. Pri upravljanju kadra je recimo nepogrešljiva kadrovska mapa, ki jo lahko oblikujemo tudi v digitalnem svetu. S pomočjo računalnika bo namreč bistveno lažje zbirati vse podatke, ki so pomembni za projektno vodenje in upravljanje kadra, predvsem pa bo takšne podatke lažje obdelovati in uporabljati.

Seveda ima lahko tudi fizična kadrovska mapa zelo bogato zbirko podatkov, a v tem primeru ne moremo pričakovati, da bomo deležni pregledne predstavitve, naprednih primerjav in analiz, samodejnih opomnikov in podobnih prednosti, ki jih prinaša računalniška kadrovska mapa.

Na podlagi obsežne zbirke podatkov o kadru lahko enostavno oblikujemo najboljše projektne skupine.

Na ta način bo projektno vodenje lažje, rezultati pa boljši. Poleg tega s temi opravili niti ne bo veliko dela – največ dela je z zbiranjem in urejanjem podatkov, kar v veliki meri opravi kar računalnik. Seveda pa se bo treba na ta način dela nekoliko privaditi, če podjetje še ne uporablja računalniških dokumentnih sistemov.

Vsekakor so to odločitve, ki lahko pomembno vplivajo na projektno vodenje in dolgoročno uspešnost poslovanja, zato se je treba odločiti za najboljšo možno rešitev v danem primeru. Vsaka sprememba zahteva nekaj prilagoditev, včasih tudi dodatne stroške in nekaj dela, a na dolgi rok je takšna investicija običajno upravičena. Lahko pa se izkaže, da takšne spremembe ne bodo prinesle opazne razlike, v takšnih podjetjih investicija pač ni upravičena.