Category: Znanje

Definicija znanja pravi, da je znanje skupek informacij, ki privedejo do razumevanja. To je ogromno raznolikih podatkov, ki si jih lahko zapomnimo z učenjem, raziskovanjem, predstavljanjem, študiranjem,…
V splošnem vsi razumemo pomen znanja, znansvetniki pa imajo težavo, definirati pojem znanje, saj zajema veliko področij.
V kategoriji znanje boste lahko brali o različnih tečajih in izobraževanjih, na katerih boste lahko urili svoje možgane in širili svoje znanje.