V podjetju pomemben del letnega plana tudi teambuilding

Vedno več projektov se opravlja v skupinah. Seveda je vedno en sam posameznik odgovoren za neko stvar, vendar za njim, ali nad njim vedno stoji skupina posameznikov, med katerimi mora biti močno razvit občutek tovarištva, da lahko komunikacija poteka gladko in torej tudi delo poteka gladko in tako kot mora.

Teambuilding je izraz, ki se uporablja za grajenje medsebojnih odnosov med posameznimi člani ekipe. To lahko naredimo kakor hočemo razširjeno. Lahko na teambuilding pošljemo celotno podjetje, če pa se ukvarjamo z manjšimi skupinami, pa je dobro, da jim pripravimo več specifičnih nalog, ki jih prisilijo, da delujejo kot homogena skupina in se skupaj trudijo proti doseganja istega cilja. Primerna aktivnost za tako razvijanje odnosov v skupini je escape room. Kadar se ukvarjamo z manjšimi skupinami, lahko računamo na to, da se precej dobro poznajo, še posebej, če je to skupina, ki skupaj dela že dalj časa, vendar potrebujejo na nek način osvežitev misli, da ni le ena oseba odgovorna za nek odsek, ampak je pomembno sodelovanje in tu nastopi escape room.

Ne glede na to, kako stvari obračamo escapre room na nek način prisili ljudi k sodelovanju. Od tega, da je treba iskati namige na mestih, ki zares niso očitna, je potrebno tudi reševati uganke, ki so narejene tako, da jih zelo težko reši samo ena oseba, zato mora pogosto pri reševanju ene zagonetke sodelovati več članov ekipe, in ravno tu se escape room pokaže kot idealen prostor, v katerem se izvaja teambuilding, saj lahko poteka hitro, učinkovito in vsi udeleženi hkrati sodelujejo pri osvajanju skupnega cilja, ki je ves čas na samem dosegu roke. Prav vsak, ki se s skupino ljudi udeleži kakšnega escape room teambuilding dogodka, bo po koncu bolj spoštoval svoje sodelavce in bo z njimi zgradil bolj trdne odnose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *